MOTYLKI

Kto by nie chciał, choć przez chwilkę kolorowym być Motylkiem?
Stąd Motylki, wierzcie słowom grupę tworzą wyjątkową.

To średniaków jest gromada z manierami - tak wypada! Dobry przykład wszystkim dają, swe zdolności rozwijają.

Bardzo lubią malowanie, rysowanie i śpiewanie. Dzieci wiedzą, że przedszkole otwiera im drzwi ku szkole.

By poznawać to co nowe, pełne wiedzy, kolorowe.