RAMOWY PROGRAM DNIA

Przedszkole czynne w godz. od 6.00 do 17.006.00 – 8.00 RANEK
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne samodzielnie podejmowane przez dzieci.
Zabawy i zajęcia indywidualne w małych grupach i zespołach.
Realizacja programu indywidualnego z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Przygotowanie materiałów i pomocy a udziałem dzieci do zaplanowanych zabaw i zajęć w ciągu dnia.
Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8.00 –  8.45      ŚNIADANIE
Czynności porządkowe i  higieniczne, przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.

8.45 – 9.00     
Czynności higieniczne dzieci po posiłku oraz porządkowe w sali.

9.00 – 10.00  ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Realizacja ofert dzieci i nauczycieli we wszystkich obszarach edukacyjnych w sali, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek.
 Zabawy i zajęcia z dziećmi zgodne z programem ich indywidualnego rozwoju.
 Przygotowanie do posiłku.

10.00 – 10.15  DRUGIE ŚNIADANIE

10.15 – 11.15
Zabawy rekreacyjne w grupach.
Zabawy dowolne w sali i w ogrodzie, spacery, wycieczki.
Kontynuacja realizacji ofert edukacyjnych podjętych po śniadaniu
Przygotowanie do posiłku.

11.00 – 11.45  OBIAD – ZUPA

12.00 – 13.30  ODPOCZYNEK
Zabawy rekreacyjne w grupach
Zabawy dowolne w sali i w ogrodzie, spacery, wycieczki.
Kontynuacja realizacji ofert edukacyjnych podjętych w pierszej części dnia
Przygotowanie do posiłku.
 13.00 – 14.00  OBIAD – DRUGIE DANIE
 
14.00 – 14.15 
Czynności higieniczne dzieci po posiłku oraz porządkowe w sali

14.15 – 17.00
Planowanie przebiegu następnego dnia/ofert dzieci, rodziców i nauczycieli.
Przygotowanie z udziałem dzieci wystroju tablicy dla rodziców – twórczość słowna i plastyczna, informacje o pracy grupy dla rodziców.
Zabawy dowolne w sali oraz ogrodzie.


NAZWA FIRMY
adres

Adres:

ul. Mieczysława Karłowicza 13,

58-506 Jelenia Góra

 

           

 

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

telefon

telefon:

75-75-26-488

mail

sekretariat@trzynastkajg.pl

 

 

 

NA SKRÓTY:

 

KANAŁ/MP13 STOKROTKI ---ŻABKI---